Глобалното хранилище за семена в Свалбард, Норвегия