наука

Tag
3Новини

Враните могат да броят “на глас”

Алгоритъм разпознава ирония и сарказъм в речта

Кашалотите имат “фонетична азбука”, подобна на Морзова азбука