Кашалотите имат “фонетична азбука”, подобна на Морзова азбука