На 26 май 1986 Европейската общност (ЕО) приема за свое знаме син флаг с 12 златни звезди

Знамето на Европа: Символ на единство, солидарност и хармония.

Звездите символизират идеалите за единство, солидарност и хармония между страните в Европа. Историята на знамето започва през декември 1955 г., когато е одобрено от Съвета на Европа.

Първи стъпки:

  • На 25 октомври 1955 г. Парламентарната асамблея единодушно приема синия флаг с 12 златни звезди за флаг на Съвета на Европа.
  • На 9 декември 1955 г. флагът е одобрен от Комитета на министрите на Съвета на Европа.
  • На 13 декември 1955 г. флагът е тържествено издигнат в Париж, Франция.

Приемане от Европейската общност:

  • През 1983 г. Европейският парламент приема решение знамето да се използва от Европейската общност.
  • На 21 април 1986 г. Съветът на министрите приема решение Европейската общност да има свое знаме и да приеме знамето на Съвета на Европа.
  • Официално от 26 май 1986 г. синият флаг с 12 звезди е знаме на Европейската общност.

Днес знамето на Европа е разпознаваем символ на единство и сътрудничество между 27-те държави членки на Европейския съюз.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *