Силата на погледа: Символиката на стъкленото око в турската култура