На 6 май 2011г. в Амстердам е открит частен Музей на каналите