Гореща вълна обхваща Северна Индия, температурите надхвърлят 47 градуса