На 26 май 1986 Европейската общност (ЕО) приема за свое знаме син флаг с 12 златни звезди