Книга, заета от библиотека беше върната с 84 години закъснение