На 11 май 1998г. е изсечена първата монета от 1 евро