ChatGPT не отговаря на правилата за данните на ЕС, според работна група