На 6 май 1840 г. е пусната първата пощенска марка в света